36 - سکوت چرا؟

آنچه درسال 88درکشوربه وقوع پیوست یعنی فتنه بعدازانتخابات یک موضوع ساده وکوچکی نبودبلکه یک جریانی بود که ریشه درفتنه های به وجودآمده بعدازپیروزی انقلاب اسلامی داشته و طراحان اصلی آن سازمان سیا و موساد وتمامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی بودند که آثار عینی آن را درحوادث فتنه 88 واستفاده ابزاری ازعناصرخود فروخته همچون موسوی و کروبی و...دیدیم،اما عنایت خداوندمتعال و رهبری پیامبر گونه حضرت امام خامنه ای وحضور دهها میلیونی مردم در9 دی 88،این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را در مقابل حوادث بیمه کردو از آثار مهم آن رسوایی چهره های سست ایمان و وابسته بود که به خیال باطل قصد  مقابله با جمهوری اسلامی وولایت فقیه را داشته اند, باعث شدتاتمامی توطئه های آنان نقش برآب شود .اما درجریان فتنه وحوادث پیش آمده بعدازانتخابات چندسوال دراذعان عمومی مطرح است که نیاز به پاسخ دارد:

1:چرابعضی ازخواص جامعه ما درآن شرایط سکوت کردند و از اصول و ارزش های اسلامی و ولایت فقیه دفاع نکردند؟

2:زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها و بارها درفرمایشات خود از فتنه و نقش فتنه گران و حمایت استکبار جهانی و صهیونیسم از آن ها در براندازی جمهوری اسلامی هشدار می دادند, چراعده ای حداقل نام فتنه را به زبان جاری نکردند و  اینها در پیشگاه ولایت وملت سربلند ایران چه پاسخی دارند؟

3:در سایت های خبری نامه امضا شده 175 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم قوه قضاییه خواستار محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران ازآنان شده ولی درگیلان از مجموع 13 نماینده مجلس شورای اسلامی نام 6 نماینده محترم گیلان جزء امضاکنندگان نیست این ها درمقابل حضور دهها میلیونی مردم وحمایت مجدد از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه پاسخی دارند؟

ملت عزیز و ولایتمدار با بصیرت وآگاهی خود درآزمون بزرگ انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی عملکرد 4 ساله منتخبین خود را لحاظ خواهند کرد.

/ 0 نظر / 34 بازدید