2- اهمیت ماه رمضان

ماه رمضان ماه پربرکتی است که روح و روان انسان را پالایش وبه خدانزدیک تر می نماید وچه زیباست که ازفرصت بدست آمده در این ماه پرفضیلت برای تهذیب نفس وزدودن زنگارهای درونی خوداستفاده نماییم،وخودرا برای میهمانی الهی آماده کنیم.در اهمیت این ماه مبارک همین بس که پیغمبراکرم(ص)فرمودند:ای مردم ماه خدا بابرکت،آمرزش ورحمت به سوی شما رو می آورد.این ماه بهترین ماه هاست،روزهای آن برتر از روزهای دیگروشبهای آن بهترین شب هاست،لحظات وساعات این ماه بهترین ساعات است.ماهی است که به میهمانی خدا دعوت شده اید وازکسانی که مورد اکرام خداهستند می باشید . نفسهای شما همچون تسبیح . خوابتان چون عبادت ، اعمالتان مقبول و دعایتان مستجاب است. بنابراین بانیتهای خالص ودلهای پاک ازخداوند بخواهیدتاشمارادرروزه داشتن وتلاوت قران دراین ماه توفیق دهد.

امیداست درماه مبارک رمضان باعمل خیر،کمک به فقراومستمندان واینکه خدارا درتمامی لحظات زندگی حاضروناظر براعمال خود دانسته،ازبرکات این ماه عزیز استفاده نماییم.                                                                                     انشاء الله...

/ 0 نظر / 20 بازدید