4- عیدفطرمبارکباد

روزعیدفطر، روزعبادت و یادخدا و روزی برای رسیدن به پاداش وگرفتن جایزه برای تلاش عبادتهای ماه رمضان است که نتیجه زحمات این ماه در روز عید    معلوم می شود که چه کسانی به مهمانی خدا راه یافته اند .مهمترین هدیه خداوند آمرزش گناهان ،تحول در روح وروان  وبهشت جاویدان و ختم آتش جهنم خواهدبود.بطوریکه بتوانیم تا ماه رمضان دیگر وعیدفطر دیگر خودرا حفظ کنیم واز سفره بزرگ وپهن شده الهی بهره مند شویم،گرچه وداع باماه رمضان بسیار سخت است ولی  به لطف وکرم و بخشش خداوند امیدواریم . که همانا حضرت امام سجاد(ع)  در فرازی از دعا وداع با ماه رمضان می فرماید،پس با او وداع می کنیم ،همچون عزیزی که جدایی او برایمان سخت است ورفتنش مارا غمگین کرده وبه وحشت تنهایی گرفتار می کند،عزیزی که بر عهده و ذمه ما_پیمانی نگاه داشتنی ،حرمتی شایسته رعایت و  حقی ادا کردنی _ دارد،پس ما می گوییم سلام برتو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا.   پس در روز عید فطر در اجتماع بزرگ مسلمین شرکت نماییم که اجر و ثواب بسیار دارد . که مقام معظم رهبری در کلامی زیبا می فرماید ،عید فطر روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است. عید سعید فطر برمسلمین مبارکباد.

/ 0 نظر / 25 بازدید