50- نماد مردم سالاری دینی درانتخابات 11و4 (3)

از کارکردهای تعریف شده شوراهای اسلامی شهر و روستا ، مشارکت مردم در عرصه های عمرانی و خدمات شهری و روستایی برای اداره امور شهری و روستائی است.

اینک که 14 سال از عمر شورای اسلامی شهرها و روستاها می گذرد و در طول این مدت ، تجربیات زیادی کسب شده که لازم است برای تحقق برنامه های مهم این نهاد مردمی به چند نکته اشاره داشته باشم.

1-   هر کدام از اعضا دارای سلایق خاصی هستند و به تنهائی قادر به پیشبرد اهداف نخواهند بود بلکه حرکت شورا یک کار جمعی است که می تواند اهداف مورد نظر شورا را دنبال کند و تحقق این کار بزرگ خرد جمعی را می طلبد.

2-  یکی از آسیب های جدی شوراها ورود جریانات سیاسی و جناحی است که موجب می شود تا شورا دچار تفرقه و تشتت گردد و نتواند به وظایف ذاتی خود که توسعه و آبادانی شهر و روستا باشد عمل نماید.

3- در شوراهای شهر افرادی با تخصص های مورد نیاز وارد شوند تا در عمران و آبادانی و فرهنگی شهرها موفق تر عمل کند.

4- شوراهای اسلامی شهر و روستا یک نهاد مردمی است که می تواند با بهره گیری از توانمندیها و استعدادهای مردمی برای تحقق اهداف و برنامه های شورا کمک کند.

5- شوراهای اسلامی برای اجرای برنامه های خود در عرصه عمرانی و آبادانی و ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب با انتخاب شهردار در شهرها و دهیار در روستاها و دقت در گزینش مدیریت اجرائی می تواند در جهت شکوفائی و ایجاد بستر مناسب برای حمایت مردم برخوردار شود.

6-  شوراها نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی داشته که برای انتخاب اعضای آن نیازمند مطالعه و دقت بیشتری داشته و یکی از کارکردهای آن مطالبه مردم از مسئولین از طریق شوراها خواهد بود.

7- اگر شوراهای اسلامی وظایف خود را به خوبی انجام دهند موجب می شود تا مردم نسبت به نظام نزدیکتر و همچون گذشته حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی داشته باشند.

ادامه بحث شوراها در نوشته های بعدی خواهد آمد.

/ 0 نظر / 23 بازدید