30 - فرهنگ صرفه جوئی

یکی از اصول اساسی و محوری اقتصادی در جامعه ما ,استفاده بهینه از اموالی است که باید در جای خودش صرف شود , و سعی نماید حداکثر استفاده از آن اموال در جائی خرج کند که موجب رضایتمندی خداوند متعال را فراهم سازد .

 البته فرهنگ استفاده صحیح از بیت المال را از جمله وظایف شخصی و اجتماعی خود بدانیم.  در آموزه های دینی و اسلامی ضرورت اصلاع الگوی مصرف مدنظر است که اصلاح آن تلاش همگانی را می طلبد در واقع یک وظیفه ملی برای همگان است و علاوه برآن اغلب سازمانهای عمومی از بودجه ملی تآمین مالی می شوند که بهتر است مسئولین اجرائی اصلی ترین وظیفه را تحقق فرهنگ صرفه جوئی در برنامه های روزمره خود بدانند که نمونه ای از این حرکت مثال زدنی را چندی قبل از نشریات محلی , خبری از یک مسئول که مدت 71روز سرپرستی یک دستگاه دولتی را در یکی از شهرستانهای غرب گیلان بعهده داشت در مراسم تودیع خود مطالبی عنوان نمود که تیتر خبرها شد, این بود که در سال جهاد اقتصادی باید با تجدید نظر در برنامه های اقتصادی از خودمان شروع کنیم  و به همین دلیل با بکارگیری روشهائی در طول مدت 71روز مسئولیت , هزینه دو و نیم میلیونی بنزین خودروهای ستادی را تا سقف هفتصدهزارتومانی کاهش داده و هزینه مراسلات پستی را نیز از هشتصدهزار تومانی به شصت هزار تومان رسانده است .

 این حرکت یک مسئول قابل تقدیر است و چقدر خوب است که دیگران نسبت به این موضوع با برنامه ریزی و دقت در هزینه کرد بیت المال جلوی اسراف بی رویه را گرفته و زمینه را برای گسترش فرهنگ صرفه جوئی ایجاد نمایند . پس مردم از حرکت خداپسندانه چنین مسئولی استقبال نموده واین کار زمینه ای خواهد بود تا فرهنگ صرفه جوئی در جامعه گسترش یابد .

/ 1 نظر / 28 بازدید
عبدالله

زورت آمد بگویی سرپرست فرمانداری تالش بوده