66 - ماهواره مهمان های ویرانگر (2)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از توطئه های دشمنان ، موضوع فرهنگی و تهی کردن اعتقادات مردم بویژه نسل جوان بود.چون نقش بی بدیل مردم و جوانان در تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی خصوصاً در هشت سال دفاع مقدس بر همگان آشکار بود و تداوم این نقش ارزنده در ادامه حیات استکبار جهانی باعث می شد تا سدی مقاوم در مقابل توطئه های استکباری باشد.

لذا یکی از راههای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی در موضوع فرهنگی گسترش پدیده خانمانسوز همچون ماهواره هست.ماهواره محصول ناپاک و مستهجن برای منحرف کردن مردم بویژه نسل جوان و انحراف از اعتقادات دینی و دور کردن از افکار بلند برای ادامه مسیر نظام و ارزشهای انسانی و اسلامی هست.ماهواره دارای عوارض و آسیب های فراوان فردی و اجتماعی در جامعه هست.

متأسفانه بعضاً مشاهده می شود که خانواده ها تأکید فراوان بر استفاده از ماهواره ها دارند و اگر به عوارض و آسیب های آن توجه نشود ، یقیناً باعث میشود تا نظام خانواده به هم بخورد و اداره خانواده دچار سرخوردگی و پاشیدگی گردد.

علائم این پدیده  زشت در جامعه ما هویداست در پوشش ظاهری استفاده از علائم و نشانه های غربی زندگی به سبک غیر اسلامی آسیب جدی به بنیان خانواده ها خواهد زد.

 از نمونه های بارزاین آسیب ها می توان افزایش طلاق بی احترامی به والدین هرزگی عدم رعایت مسائل اخلاقی  ناهنجاریهای اجتماعی  -  مواد مخدر پوشش های نامناسب و بدحجابی و ... نامبرد.

 همه باید بدانیم که شبکه های ماهواره ای دنیا ، توسط آمریکا مدیریت میشود و 90 درصد رسانه های آمریکایی دست صهیونیست ها اداره می شود.اغلب برنامه های ماهواره فارسی زبان با گرایش خانوادگی برای ما بصورت شبانه روزی تهیه می کنند.تا ذهن و فکر مردم ما خصوصاً جوانان به سمتی بکشانند تا تهی از فکر کردن برای جامعه و خانواده باشند.

صهیونیست ها بصورت رسمی اعلام کرده اند که برای مقابله جدی با جمهوری اسلامی ایران با ابزار رسانه به سراغ ایران برویم ، چون ابزار نظامی کار ساز نیست.بهتر است بدانیم که شبکه هائی که در حال فعالیت هستند فقط برای خانواده  است از ابتدا تا انتها خانواده ، جوان  و زن رانشانه گرفته اند و کاری به موضوعات سیاسی و اقتصادی ندارند. چون می دانند برای مقابله با جمهوری اسلامی کار نظامی کاربرد ندارد بلکه تنها با تهی کردن اعتقادات مردم بویژه نسل جوان می توانند نظام جمهوری اسلامی را با چالش جدی مواجه نمایند.

تلاش آنها این است که خانواده های مورد نظر شبکه های ماهواره ای نباید در بند قواعد سنتی باشند بویژه سنت هائی که ریشه دینی دارند. پوشش مثل چادر روسری و مقنعه در خانم ها موجب میشود که حریم خانوادگی حفظ شود و حرمت بین پدر و دختر مادر و دختر خواهر و برادر که اساس و بنیان آن بر حفظ احترام متقابل و رعایت اخلاق و اعتقادات اسلامی پایه گذاری شده است.

چون در خانواده هائی که براساس سنت و رعایت اصول و اعتقادات اسلامی پایه گذاری شده ، بطور طبیعی مانع از هرگونه انحرافات  خواهد بود. چون فرزند در خانواده خود سر نیست و خود سرانه تصمیم نمی گیرد و به دستورات والدین احترام می گذارد چون در احکام اسلامی و شرع مقدس اسلام جایگاه ویژه ای برای خانواده ها قائل شده است.حتی اگر کسی تقیدی به مذهب ندارد به باورهای سنتی و اخلاقی خود پای بند بوده و خانواده هایی هستند که نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند به احکام اسلامی پایبند نیستند ولی به خود اجازه نمی دهند که خانواده او در معرض افراد غیر قرار گیرد و تعصب در حفظ بنیان خانواده دارد حتی اگر تقیدی به دین ندارند ولی به باورهای انسانی و حفظ حرمت خانواده پای بند هستند .

امروز همان شبکه های ماهواره ای که تحت مدیریت صهیونیست هاست بیش از هر جادیگر دچار تزلزل و فروپاشیدگی در بنیان خانواده مواجه هستند.مانباید به ظاهر فریبنده ماهواره توجه کنیم بلکه به اهداف شوم و برنامه ریزی شده دشمنان نگاه کنیم که تمام تلاششان این است که جامعه ما را از مسیر ترقی و تعالی در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی علمی دور کنند.

/ 0 نظر / 33 بازدید