29-خانه ملت در انتخاب نهم (3)

با پیروزی انقلاب اسلامی که امام خمینی(ره)رهبری   آن را بعهده داشت مقدمات تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران فراهم شد ودر 24 اسفند سال 1358 اولین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارآی مستقیم مردم انتخاب شدند. 

 مجلس  شورای اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)دارای موقعیتی حساس برخوردار بوده است . چرا که برای تحقق آن خونهای ارزشمندی هدیه شد و حاصل جانفشانی های امتی بود که با جان و مال خود و تبعیت پذیری از امام توانست مجلس که عصاره ملت بود را به ارمغان بیاورد که حضرت امام خمینی خطاب به نمایندگان می فرماید : 

 شما نمایندگان محترم ,می توانید با یک رآی خود ,خدمت ارزشمندی به خدا و خلق نمایید و بالعکس و می توانید یک خطر بزرگ را از کشور و اسلام رفع کنید و بالعکس . 

حضرت امام خامنه ای در اهمیت مجلس می فرماید:  مجلس شورای اسلامی ,حساس ترین بعدی است که نظام اسلامی ایران از آن ,به سمت هدف های خود عبور میکند.

بنابرین اهمیت و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چونکه با مجالس دنیا تفاوت اساسی دارد . پس افرادی که بعنوان کاندیدا خود را در معرض رآی مردم می گذارند بیش از دیگران خود را در مسئولیتهای اجرایی و مردم و در محضر خداوند متعال مسئول بدانندو پاسخگوباشندو مردم کسانی را انتخاب کنند که در طول چهار سال نمایندگی از اصول و ارزشهای اسلامی و حریم ولایت وحقوق ملت پاسداری کنند که حضرت امام خمینی در این باره می فرماید:

باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می رود ,رآی ندهند,احتمال انحراف عقیدتی ,اعمالی یا اخلاقی ,باعث می شود که به چنین اشخاصی اعتمادنمی شود کرد و رآی به آنان ,موجب مسئولیت خواهدبود. 

 پس وظیفه رآی دهندگان به مراتب سنگین تر است و باید زمام امور یک جایگاه قانون گذاری را به کسی دادکه بتواند در مقابل اعمال خود پاسخ گوباشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید