35 -خانه ملت در انتخاب نهم (6)

در نوشته های قبلی خود به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و انتخاب اصلح مطالبی کوتاه عنوان شد . اما آن چیزی که توجه همگان باید به آن معطوف شود نقش اصلی در تعیین یک نماینده مجلس مفید و کارآمد را همان مردمی بعهده دارند که با انتخاب خود نماینده خویش را بر کرسی های مجلس می نشانند ,براین اساس برای انتخاب نماینده اصلح بهترین ملاک و میزان , توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری خواهد بود که ادامه بحث را به آن خواهیم پرداخت. 

 5 - شجاعت داشته باشد.

  از هرگونه تهدیدو یا تشری فضا را خالی نکنند ودر مقابل زورگویان تاریخ ایستادگی نمایند. 

 حضرت امام خمینی(ره) : سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید ,البته مثل مدرس که این زودیها پیدا نمی شود ,شاید آحادی مثل مدرس باشند, کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند,نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد بترسند,باید بایستند و مقابله کنند. 

 6- بطور واقعی در خط امام باشد. 

 حضرت امام خامنه ای : این طور آدمی ,شایسته ی آن است که به عنوان وکیل این ملت ,به مجلس شورای اسلامی برود,آن کسی که بفهمد امام خمینی (ره)چه می گفت,چه می خواست و چرا می خروشید.

 7- سو’ استفاده نکند.

 حضرت امام خامنه ای :باید مراقب باشید که آدم های اهل سو’استفاده و بی اعتقاد به رسالت انقلابی و مسئولیت نمایندگی.. وارد مجلس نشوند. 

  8- به دنبال خرید رآی نباشند. 

 حضرت امام خامنه ای :  اگر دیدید کسی است که دارد پول به مردم می دهد و یا دهن آن ها را برای اینگونه کارها شیرین می کند, بدانید که این طور آدم ها ,آدمهای نامناسبی هستند.

/ 0 نظر / 24 بازدید