25- خانه ملت در انتخاب نهم (1)

یکی از موضوعاتی که این روزها در جاهای مختلف از جمله رسانه ها مطرح هست انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایست که در اسفند ماه 1390 در سراسر کشور برگزاز می شود.

 انتخاباتی که از اهمیت و جایگاه خاصی در کشورمان برخوردار میباشد.

اینک مجلس شورای اسلامی که دو وظیفه مهم و ذاتی همچون قانون گذاری و نظارت براجرای قانون را بعهده دارد  ، پس برای رسیدن به مجلس قوی و کارآمد که بتواند از جایگاه قانون گذاری و نظارت برآن بخوبی دفاع کند نیازمند به توجه دو موضوع از جمله حضور گسترده مردم در صحنه و انتخاب نمایندگانی اصلح با معیارهای ارزشی،انقلابی منطبق برفرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باشد.

 ضرورت دارد تا زمان برگزاری انتخابات نسبت به بیان مسائل مربوط به انتخابات پرداخته شودکه  به حول قوه الهی در نوشته های بعدی به این موضوع  پر داخته خواهد شد . انشاءالله

/ 0 نظر / 24 بازدید