8-اهمیت حجاب و عفاف

مسله حجاب وعفاف در جامعه اسلامی از موضوعات مهم و قابل توجه بوده که میتوان حریم بین زنان و مردان نامحرم نامید ،و یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی ،احیاءشخصیت و منزلت معنوی زنان هست. دردوران رژیم منفور پهلوی زنان این کشور از جایگاه شایسته ای برخودار نبوده وبه تبعیت از فرهنگ فاسد کشورهای بیگانه که منشآفساد و بی بندو باری بود را به دنبال داشته ،ونگاه رژیم پهلوی نگاه مادی و ذلت باری بود که به ظواهر فریبنده توجه داشته و حضور زنان در صحنه های سیاسی بسیار کمرنگ بوده ،ولی به برکت انقلاب اسلامی اوضاع دگرگون ،وتحولی روحی وفکری عظیمی را در زنان و دختران بوجود آورد بطوریکه در طول سی ویک سال از عمر انقلاب اسلامی خصوصآدفاع مقدس نقش ارزنده و اثرگذار زنان ،بی بدیل و قابل تحسین بوده و چنان تحولی ایجادنمود که زنان جامعه مارا به انسانهای شجاع -فداکار- شهیدپرور مقاوم و صبور وفعال و خدمتگزار تبدیل کرد وامروز به برکت وجود انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی علمی و ... حضوری فعال دارند. اما در شرایط کنونی یکی از حربه های دشمنان بی بندو باری وبه انحراف کشاندن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است،درجنگ نرم یکی از اهداف دشمن مبارزه و مقابله با حجاب و عفاف است. پس باید هوشیار بود و با بصیرت و آگاهی و بهره گیری از فرهنگ غنی و حیات بخش اسلام و با استفاده از الگوی سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا(س) ضمن گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در خانواده و ترویج آن در جامعه بعنوان یک تکلیف  الهی در قالب اشاعه امربه معروف که وظیفه همگانی ماست توجه شده و بدانیم که تلاش دراین عرصه کمتر از تلاش در عرصه نظامی دشمن نیست ،بلکه در جایگاه خود از اهمیت خاصی برخوردار است.وبرای رسیدن به این موضوع مهم چند نکته قابل توجه است.

1-توجه به فرهنگ حجاب و عفاف خطرات اجتماعی را کاهش داده و امنیت اجتماعی واخلاقی را تقویت می نماید.

2- پدیده زشت بی بندو باری همچون بدحجابی و بی حجابی در جامعه را از اهداف دشمنان بدانیم و برای مقابله باآن از تمام ظر فیتها و راه کارهای فرهنگی و الهام گرفتن از زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س)که سراسر راهگشاست استفاده کنیم.

3- برای رسیدن به عزت و سربلندی کشور عزیزمان در عرصه حفظ فرهنگ حجاب وعفاف باید بدانیم که نظام جمهوری اسلامی براحتی بدست نیامده بلکه شهدای عزیزوگرانقدری راتقدیم نموده که وصایای آنها گویای این واقعیت است پس وظیفه همه ماست که ازاین حریم الهی پاسداری کنیم.

4-جوانان عزیزبیش از هر زمان دیگر به عمق توطئه  هاو نگرش های دشمن در تقابل با فرهنگ حجاب و عفاف عنایت داشته و بدانندکه امروز دشمنان  با اشاعه بی بندو باری در جامعه تلاش در انحراف آنها رادارند وبیش از هر زمان دیگر بایدمواظب  این حربه  دشمنان بود.

  لازم است برای خنثی کردن توطئه های فرهنگی و اعتقادی دشمنان  با استفاده از رهنمودهای رهبرفرزانه انقلاب اسلامی و اشاعه و ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر در جامعه هوشیاری خودرا حفظ کرده وبدانیم که این خود یک جهاد بزرگ  درراه رسیدن به کمال وخوشبختی و تکامل  است.

/ 0 نظر / 47 بازدید